Kogemusnõustamine

Kogemusnõustaja on inimene, kellel on olnud probleeme psüühikaga, tal on oma haigusest taastumise kogemus ning ta nõustab teisi psüühikahäirega inimesi toetudes sellele, mis on aidanud tal paraneda ning jutustades oma kogemuslugu.

Kogemusnõustajad on kaasatud kursuste ettevalmistamisse ja läbiviimisse käsikäes vaimse tervise valdkonna spetsialistidega. Kogemusnõustamine toimub nii individuaalselt kui ka grupis.

Oleme Töötukassa partnerid individuaalse kogemusnõustamise pakkumisel. Lisainfo Töötukassa kodulehelt.

Kogemusteadmise pakkumisele saad kaasa aidata läbi „Ma armastan aidata“ keskkonna.